Future titile EN

Spektakl Teatru Ludowego w Krakowie. 

Utalentowany muzyk i jego goście rozpalili Łódź.

Artystyczna energia po raz trzeci wypełniła ulice i podwórka.

W Fabryce Sztuki wystąpił Teatr Układ Formalny.

Magiczny wieczór z niezwykłą muzyką.

Format w Fabryce Sztuki pękał w szwach. 

Niezwykła synergia muzyki, sztuki i matematyki.

Brawurowe studium współczesnej polskości.