Kulturowy assamblage

Upcyklingowe warsztaty plastyczne dla dzieci.

Nawet pozornie nieprzydatne materiały i śmieci mogą stać się tworzywem sztuki i posłużyć do opowiedzenia ważnej historii o wielokulturowości. Przekonały się o tym dzieci biorące udział w warsztacie tworzenia teatru lalek upcyclingowych pt. Kulturowy assamblage prowadzonym przez Przędzalnię Sztuki. W kosmicznej przestrzeni znalazło się miejsce dla postaci w symboliczny sposób obrazujących współistnienie różnych kultur tworzących współczesne oblicze naszego miasta.

Fot. HAWA